WhatsApp Group Join Now
Telegram Group (update) Join Now

DR Babasaheb Ambedkar Speech in Marathi

Rate this post

DR Babasaheb Ambedkar Speech in Marathi

DR Babasaheb Ambedkar Speech in Marathi

“जातीचे उच्चाटन” (1936) – हे भाषण डॉ. आंबेडकरांच्या सर्वात महत्वाच्या कार्यांपैकी एक मानले जाते आणि भारतीय बौद्धिक इतिहासातील एक महत्त्वाची खूण आहे. या भाषणात त्यांनी जातिव्यवस्थेवर टीका केली आणि ती रद्द करण्याचा युक्तिवाद केला.

“Annihilation of Caste” (1936) – This speech is considered one of Dr. Ambedkar’s most important works and a landmark in Indian intellectual history. In this speech, he critiques the caste system and argues for its abolition.

द बुद्ध अँड हिज धम्म” (1956) – हे भाषण बौद्ध तत्त्वज्ञानाचा आणि आधुनिक भारतातील त्याच्या प्रासंगिकतेचा शोध आहे. डॉ. आंबेडकरांचा असा विश्वास होता की बौद्ध धर्माने सामाजिक न्याय आणि समतेचा मार्ग दिला आहे.

The Buddha and His Dhamma” (1956) – This speech is an exploration of Buddhist philosophy and its relevance to modern India. Dr. Ambedkar believed that Buddhism offered a path to social justice and equality.

“भारतातील जाती: त्यांची यंत्रणा, उत्पत्ती आणि विकास” (1916) – डॉ. आंबेडकरांचे हे प्रारंभिक भाषण भारतातील जातिव्यवस्थेची उत्पत्ती आणि विकास आणि भारतीय समाज आणि राजकारणावरील त्याचे परिणाम तपासते.

“Castes in India: Their Mechanism, Genesis, and Development” (1916) – This early speech by Dr. Ambedkar examines the origins and development of the caste system in India, and its effects on Indian society and politics.

“काँग्रेस आणि गांधींनी अस्पृश्यांसाठी काय केले” (1945) – या भाषणात डॉ. आंबेडकर यांनी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस आणि महात्मा गांधी यांच्यावर दलित समाजाच्या सामाजिक आणि राजकीय अधिकारांची पुरेशी दखल न घेतल्याबद्दल टीका केली.

“What Congress and Gandhi have done to the Untouchables” (1945) – In this speech, Dr. Ambedkar criticizes the Indian National Congress and Mahatma Gandhi for their failure to adequately address the social and political rights of the Dalit community.

“द हिंदू कोड बिल” (1951) – हे भाषण डॉ. आंबेडकरांच्या हिंदू वैयक्तिक कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणांचा बचाव आहे, ज्याचा उद्देश हिंदू समाजातील महिला आणि उपेक्षित समुदायांची स्थिती सुधारणे आहे.

“The Hindu Code Bill” (1951) – This speech is a defense of Dr. Ambedkar’s proposed reforms to Hindu personal law, which aimed to improve the status of women and marginalized communities within Hindu society.

This is all about DR Babasaheb Ambedkar Speech in Marathi and English

Realated links

1080p HD Dr Babasaheb Ambedkar HD wallpaper Click here
DR Babasaheb Ambedkar Speech in Marathi
DR Babasaheb Ambedkar Speech in Marathi

1080p ambedkar hd images
1080p ambedkar hd images

Follow us

Youtube

Leave a Comment